RSS
Suivre par Email

36e Grensoverschrijdende data Insee Hauts-de-France (synthèse)

publié par Piver le 20 mai 2021

Het webinar van 9 februari 2021 van het Piver-netwerk (platform voor informatie
en promotie van studies in de regio Hauts de France), samen met Flandria Rhei
(projectenportefeuille van INTERREG) over grensoverschrijdende gegevens, bracht
150 mensen samen. Het benadrukte de veelheid aan projecten (al dan niet Interreg)
en studies die onderzoek doen, gegevens verzamelen of produceren, en die zorgen
voor een beter begrip of zelfs toe-eigening van het grensoverschrijdende gebied. Brexit
en Covid, die ons leven al maandenlang bepalen, hebben ook het onrustige dagelijkse
leven van de grensbewoners onder de aandacht gebracht. Grensoverschrijdende
woongebieden hebben DATA nodig, dit nieuwe alomtegenwoordige “zwarte goud”, om
aan zichzelf te bouwen en om aan grensoverschrijdende behoeften te beantwoorden :
L’ESSENTIEL DES RENCONTRES
THÉMATIQUES
36ème rencontre – Février 2021
• die van de burgers die in dergelijke specifieke gebieden wonen en voor wie realtime informatie nuttig is
• die van politici die het overheidsbeleid opstellen en uitvoeren, en voor wie in realtime geactualiseerde
gegevens een hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen
• Europa, dat zijn programmering wil organiseren op een schaal die voor de burger relevant is.
Al het dagelijkse gebruik , in grensoverschrijdende context, kan worden bekeken via DATA : gezondheid, recreatie,
informatie, opleiding, werkgelegenheid, mobiliteit, enz. Voor een relevante 360° – aanpak wezen de diplomatieke
adviseurs van de prefect van de Hauts de France en van het Vlaamse Gewest op de noodzaak van een politiek gedreven
samenwerking tussen de Vlaamse, Waalse en Franse zijde, waaraan de middelen worden besteed.. Transparantie en
interoperabiliteit moeten worden gegarandeerd, evenals de kwaliteit van het proces om deze data te genereren.

Voir l'étude